Om Oslo Klassikerne

Oslo Klassikerne består av landeveisrittene Nordmarka Rundt, Tyrifjorden Rundt og Øyeren Rundt.

Nordmarka Rundt arrangeres for 46. gang 19. mai 2024. Rittet byr på varierte omgivelser og terreng. Løypetraseen følger riks- og fylkesveier som omkranser Nordmarka. I løpet av turen har du syklet 148 km og 1600 høydemeter gjennom fire fylker. Rittet arrangeres av Sportsklubben Rye.

Tyrifjorden Rundt er ett trim- og turritt arrangert av Bærum og Omegn Cycleklubb. Tyrifjorden, som ligger i Buskerud fylke, er Norges femte største innsjø i utstrekning. Fra start ved Bærum Rådhus i Sandvika, følger rittets lange løype veien over Sollihøgda for deretter å følge Tyrifjorden via Sunnvolden, Vikersund og tilbake til Sandvika, totalt 145 km. Den korte løypa tar av mot Sylling etter Sollihøgda og følger deretter traseen til lang løype, totalt 54 km. Rittet arrangeres 2. juni 2024.

Øyeren Rundt er ett turritt over 123 km via riks- og fylkesveier rundt Øyeren Rundt. Rittets fellesstart er ved Rælingen videregående skole. Rittet arrangeres 11. august 2024 av Sportsklubben Rye.

Oslo Klassikerne er ett samarbeid mellom de ulike rittene. Ved å melde deg på Oslo Klassikerne kan du delta på alle 3 rittene og få redusert startkontingent.